Commune

communeEen commune is een leefgemeenschap, waarin men met meerdere mensen samenwoont en waarin veel gezamenlijk wordt gedaan. Alle of bijna alle (materiële) bezittingen zijn eigendom van de gehele gemeenschap.

Inhoud

  1. Het woord commune
  2. Een stukje geschiedenis
  3. Het verschil tussen een sekte en een commune
  4. Het verschil tussen een woongroep en een commune

Het woord commune

Commune is een Franse woord dat ‘gemeenschap’ betekent.


Een stukje geschiedenis

In de VS en Europa ontstond in de jaren 60 een groot aantal communes. Onder andere vanuit de hippiebeweging was hier een trend zichtbaar. Communes werden gezien als alternatief voor de meer burgerlijke woonvormen, die huwelijk en gezin voorop stelden. Het was een ideologische manier van samenleven: alles delen en alles samen doen. Een aantal pijlers hiervan waren:

  • Het afschaffen van van privé-bezit
  • Het opheffen van de scheiding tussen huishoudens
  • Het afschaffen van exclusiviteit binnen seksuele relaties
  • Een anti-autoritaire opvoeding van kinderen, waarbij alle volwassen communeleden betroken waren.
  • Een vergaande democratisering: alles samen beslissen

Vaak ging het uiteindelijk mis, doordat een of meer communeleden een machtspositie probeerde(n) te bemachtigen; iets wat haaks stond op de oorspronkelijke ideologie van deze samenlevingsvorm. In het meest extreme geval eindigde een communne als een sekte. Met name vanwege deze ontwikkeling kreeg het woord commune uiteindelijk een negatieve bijklank.


Het verschil tussen een sekte en een commune

Een sekte is een (geloofs)gemeenschap, waarvan de opvattingen en gebruiken zich onderscheiden van andere (geloofs)gemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als de sekte. Een sekte wordt meestal opgericht door een charismatische leider, die een nieuwe leer of openbaring predikt.

Een commune is een leefgemeenschap, waarbij democratie en gelijkwaardigheid uitgangspunten zijn.


Het verschil tussen een woongroep en een commune

In een woongroep woont men samen met anderen in een gebouw en wordt een aantal dingen gemeenschappelijk gedaan en beslist. Huishoudens zijn (meestal) gescheiden en men heeft een eigen voordeur en privé bezit.

In een commune worden huis en bezit gedeeld en doet men in principe alles gemeenschappelijk. Huishoudens zijn dus niet gescheiden.


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.