Spirite Nopții

Deze pagina bevat spoilers t.a.v. Maanmysteries deel 1-4


Spirite Nopții magisch genootschapDe Spirite Nopții (Geesten van de Nacht) was een magisch genootschap, dat eeuwen geleden in Roemenië werd  opgericht en  vermoedelijk in de zeventiger jaren ten onder ging. De laatstbekende leider van de Spirite Nopții was Mihai Vidar. Het genootschap bezat een kasteel in Roemenië, dat na de ondergang van het genootschap is vervallen tot ruïne.

Inhoud

  1. Doelstellingen
  2. Weerwolven
  3. Magische document

Doelstellingen

Het doel van de Spirite Nopții was het bereiken van een magische machtspositie en absolute superioriteit ten aanzien van de mens. Om die reden deed de orde in het diepste geheim onderzoek naar verboden magische riten, sagen en wezens. De bevindingen van het genootschap zijn opgetekend in een eeuwenoud, uniek magisch document, dat momenteel in bezit is van Radu Lupescu, alfa van de communeroedel.


Weerwolven

Zonder de Spirite Nopții zouden er vermoedelijk geen weerwolven op aarde voorkomen. Voor zover bekend zijn de eerste en oudste weerwolven die middels een magische rite zijn opgewekt Dumi Lupescu en Mila Hrutka. Als dit juist is, dan is hun zoon, Radu Lupescu, de oudste geboren weerwolf.

Een andere roedelalfa (Eerste Roedel) die beweerde als weerwolf geboren te zijn, was wijlen Goran Grasic. Zijn vader zou lid zijn geweest van de Spirite Nopții en een kopie hebben bemachtigd van de rite waarmee een mens in een weerwolf veranderd kan worden. Volgens Goran is het zijn vader gelukt zichzelf en zijn vrouw te transformeren tot weerwolf. Dit vond plaats na de ondergang van het genootschap en nadat Dumi in Mila in weerwolven veranderd waren. Alles Grasics zijn inmiddels overleden.

Magische document

 De Spirite Nopții begon eeuwen geleden met onderzoek naar magische wezens en andere magische kennis. Hun bevindingen zijn opgetekend in een eeuwenoud document dat op dit moment in bezit is van Radu Lupescu, de alfa van de communeroedel.


 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.