Halfbloedvampier | moroi-strigoi

halfbloedvampier moroi - strigoiDe moroi-strigoi halfbloedvampier heeft zowel kenmerken van de moroi als van de strigoi. Hoe zich dat uit is per halfbloed verschillend. De halfbloed is daardoor een zeer onvoorspelbaar en gevaarlijk wezen.

Inhoud


Bloeddorst

Een halfbloed kan vloeibare voedingsmiddelen tot zich nemen, maar hij heeft menselijk bloed nodig om te overleven. Vast voedsel verteren kan hij niet, dit wordt door zijn lichaam afgestoten (braken).
Hoe de halfbloed (mensen)bloed drinkt, hangt af van de eigenschappen die hij heeft meegekregen van beide soorten.

Mogelijkheid 1: De halfbloedvampier neemt bloed tot zich via tentakels in de pols. De tentakels worden op de huid van de prooi geplaatst, recht boven een ader, waarna het bloed wordt opgezogen. De prooi ervaart een intens gevoel van seksuele bevrediging. De tentakels laten geen sporen achter op de huid. Nadat de halfbloed zich gevoed heeft, trekken de tentakels zich terug in de polsen van de halfbloed en zijn ze niet zichtbaar. De vampier kan er bewust voor kiezen om vlak na het voeden een stof uit te scheiden die de voorgaande 30 tot 45 minuten uit het geheugen van de prooi wist. De prooi valt hierdoor flauw en blijft maximaal 15 minuten buiten kennis.

Mogelijkheid 2: De halfbloedvampier heeft een holle tong en jaagt om te doden. Tijdens het voeden en bij opwinding (woede of seks) wordt de tong ca. 30 cm lang en krijgt deze een naaldvorm. De handen veranderen in klauwen met lange nagels. De halfbloed steekt zijn tong met geweld in de borstkas van de prooi en drinkt direct uit het hart. Hierbij wordt de prooi volledig leeggezogen.

Door zich te voeden met mensenbloed houdt de halfbloedvampier zijn lichaamstemperatuur op peil. Na het voeden stijgt de lichaamstemperatuur tot ongeveer 41 graden. Met het afkoelen van het bloed, een proces dat door de lichaamsfuncties van de halfbloedvampier vertraagd wordt, neemt de temperatuur van het lichaam weer af. Omgevingsfactoren spelen daarin geen rol. Een goed gevoede halfbloedvampier heeft het daardoor nooit koud.
Zakt de lichaamstemperatuur tot onder de 10 graden, dan raakt de halfbloedvampier in een zeer diepe trance. Dit is een rusttoestand, waarin de ademhaling stilligt en het lichaam ongevoelig is. Het hart slaat eens per etmaal en de vitale organen liggen stil. Horen en ruiken is wel mogelijk. De halfbloedvampier kan in deze toestand tientallen jaren overleven. De halfbloedvampier ontwaakt als hij intraveneus (mensen)bloed toegediend krijgt. Bij uiterste concentratie is het mogelijk door wilskracht te ontwaken, maar dit is bijzonder moeilijk.


Mensengedaante

Doorgaans zal een halfbloedvampier op het eerste oog niet van een mens te onderscheiden zijn. In een bepaalde gemoedstoestand (angst, woede, enzovoorts) kan het gebeuren dat bepaalde kenmerken zichtbaar worden.


Voorbeeld van karakteristieken en kenmerken van een halfbloedvampier.
(Dit kan bij iedere halfbloed anders zijn.)

Strigoi-eigenschappen:

 • De manier van voeden (klauwen en lange tong).
 • Geen pijn voelen.
 • Onvermogen om van gedaante te wisselen.
 • Geheugen lezen, m.b.v. tong.
 • Prooi doden.

Moroi-eigenschappen:

 • Uiterlijke verschijning.
 • Speeksel niet giftig.
 • Onvermogen illusies te creëren.
 • Meer zelfbeheersing tijdens het voeden dan de strigoi, soms lukt het om een prooi niet te doden.

Volksgeloof weerlegd

Een halfbloedvampier…

 • is niet gevoelig voor knoflook en ondervindt geen schade door contact met een kruis of wijwater,
 • kan zich zonder problemen op heilige grond begeven,
 • heeft niet, zoals vaak gedacht wordt, de onbedwingbare neiging dingen te tellen, zoals bijvoorbeeld rijstkorrels of bonen,
 • heeft een schaduw en spiegelbeeld,
 • heeft geen puntige hoektanden,
 • kan op eigen kracht stromend water oversteken,
 • kan zonder uitnodiging een huis binnenkomen,
 • kan niet worden gedood door een houten staak in zijn hart te steken,
 • Mensen die zijn gedoopt kunnen halfbloedvampier worden, ongedoopte mensen ook.

Halfbloedvampiers in Maanmysteries

bMaire

Maire Marceau

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.