Het tribunaal

tribunaal valzwaardHet tribunaal is de rechtbank binnen een heksenfamilie. Deze rechtbank handelt buiten het reguliere systeem om; zittingen vinden om die reden achter gesloten deuren en onder strikte geheimhouding plaats.

Inhoud

  1. Gronden voor het tribunaal
  2. Samenstelling tribunaal
  3. Rechtsbevoegdheid
  4. Uitvoering vonnis kleine overtreding
  5. Uitvoering vonnis doodstraf

Gronden voor het tribunaal

Een tribunaal wordt ingesteld wanneer een erfheks een ernstige overtreding heeft begaan t.a.v. de familiewetten.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Experimenteren met verboden rituelen.
  • De familie in gevaar brengen door onverantwoordelijk gedrag.
  • Doodslag of moord binnen de familie.

Kleine overtredingen worden afgehandeld door de familieoudste en/of de Kring van Ouderen. In dat geval wordt geen tribunaal ingesteld.


Samenstelling tribunaal

Het tribunaal wordt samengesteld door de familieoudste, in samenwerking met de Kring van Ouderen. Het bestaat meestal uit de vijf oudste heksen die geen deel uitmaken van de stamlijn van de beklaagde.  Binnen de Morgainfamilie betekent dit, dat wanneer bijvoorbeeld een erfheks uit de lijn van Lavanxcelle wordt berecht, er enkel erfheksen uit de lijn van Mavlachariz en Koyavannais zitting mogen nemen in het tribunaal.


Rechtsbevoegdheid

Het tribunaal heeft de bevoegdheid een zaak te onderzoeken en een oordeel te vellen over de (on)schuldigheid van de beklaagde. Indien van toepassing beslist zij over de op te leggen straf. In het uiterste geval, bij zeer ernstige overtredingen, kan het tribunaal de doodstraf opleggen, die in een heksenfamilie neerkomt op onthoofding middels een valzwaard.


Uitvoering vonnis kleine overtreding

Bij kleine overtredingen volgt in de regel een berisping of een (taak)straf. Deze wordt opgelegd door de familieoudste, in samenwerking met de Kring van Ouderen. Indien van toepassing ziet een door de familieoudste aangewezen erfheks toe op de uitvoering van de (taak)straf.


Uitvoering vonnis doodstraf

Bij de uitvoering van het vonnis zijn aanwezig: de familieoudste en de Kring van Ouderen.

Wanneer de doodstraf is opgelegd zal het vonnis in de regel binnen 24 uur worden voltrokken. Bij de erfheksen gebeurt dit in een speciale ruimte in De Tombe, waar een valzwaard is opgesteld. Het mechaniek van het valzwaard is uitgerust met zeven koorden, waarvan slechts een koord daadwerkelijk functioneert. Welk koord dit is, is niet te zien. Op deze manier is het onmogelijk te achterhalen wie van de aanwezige erfheksen het zwaard heeft neergelaten.  Het stoffelijk overschot van de veroordeelde wordt volgens traditie begraven op de familiebegraafplaats.


 

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.