Morgain erfheksen

Deze pagina bevat spoilers t.a.v. Maanmysteries deel 1-3


Morgain erfheksenDe Morgain erfheksenfamilie stamt uit de 16e eeuw. De eerste erfheks die in Larocce, Frankrijk werd geboren was Famacia Morgain. Zij leefde in van 1540-1636 en was van hoge afkomst. In de loop van haar leven erfde ze als enig overlevend kind het Morgain landgoed van haar vader, waarvan een deel vandaag de dag nog in bezit is van de familie.

Inhoud

 1. De eerste Morgainheks
 2. De stamlijnsplitsing van 1636
 3. De opstand van 1640
 4. Familiestructuur heden
 5. Levensdemonen
 6. Geheimhouding
 7. Rechtspraak – Tribunaal
 8. Begrafenissen
 9. Het hoofdkwartier van de familie in Larocce
 10. Het stamboomboek
 11. Portretten

De eerste Morgainheks | Famacia Morgain

Famacia Morgain werd geboren als dochter van een hooggeplaatste kruidenvrouw en een magiër. Kort na haar geboorte werd duidelijk dat zij was toebedeeld met bijzondere magische talenten, waarbij de occulte gaven van haar ouders in het niet vielen.

Famacia had een natuurlijke aanleg voor het bovennatuurlijke en wezens uit andere dimensies doken spontaan op in haar omgeving. Omdat het niet veilig zou zijn als haar bijzondere eigenschappen openbaarheid zouden komen (de heksenvervolgingen waren in volle gang), voedde Famacia’s ouders hun dochter op achter gesloten deuren en zorgde ze ervoor dat Famacia  geen ongewenste aandacht trok.

Famacia Morgain

Wel introduceerden ze Famacia, toen twaalf jaar oud, bij het ondergrondse genootschap van magiërs en heksen waarbij ze aangesloten waren. Daar kwam Famacia tot de ontdekking dat het lot haar een zware taak had toebedeeld. Haar geboorte was voorspeld in enkele oude geschriften en ze was uitverkoren om de verborgen magische plaatsen van het land te onderhouden en het magische evenwicht in de wereld te herstellen en bewaken. Daarbij had ze de hulp nodig van twee levensdemonen: de sphere en morfu.

Famacia begon aan een intensieve studie, die beurtelings werd begeleid door de leden van het genootschap. Zij bestudeerde de helende en magische kracht van planten en leerde contact te maken met wezens, waarvan het bestaan de meeste mensen onbekend is. Ook leerde zij de doden raadplegen en magie bedrijven.

Een andere taak van Famacia’s was het zorgen voor nageslacht. Zij stond aan het begin van een Europese heksenlijn die haar taken eeuwenlang zou voortzetten, zo luidde de voorspelling.

Omdat het aangaan van een langdurige relatie met een man te gevaarlijk was, haar geheimen mochten immers niet in de openbaarheid komen, besloot Famacia moeder te worden zonder man aan haar zijde. In de opvolgende jaren werden vier dochters geboren: Fay, Callas, Morwena en Arachne, die allemaal een andere vader hadden. Famacia voedde haar dochters alleen op en droeg haar kennis en taken op hun over.

Famacia’s dochters erfden haar bijzondere eigenschappen, die sindsdien van moeder op dochter werden overgedragen. Mannelijke kinderen werden niet geboren. Dat kwam doordat mannelijke embryo’s in een vroeg stadium werden afgestoten door het lichaam van de heks, met als gevolg een miskraam. Ook nu nog bestaat de Morgainfamilie geheel uit vrouwen, op een uitzondering na: Radu Lupescu. Hij maakt door zijn huwelijk met Cat Morgain echter uitsluitend wettelijk gezien deel uit van de familie en wordt zoveel mogelijk buiten de familieaangelegenheden gehouden.


De stamlijnsplitsing van 1636

Om de taken binnen de familie beter te kunnen verdelen, werd in 1636, na de dood van Famacia besloten de stamlijnen te splitsen in vier takken, waarvan de leden te herkennen waren aan de eerste letter van hun voornaam. De lijn van Koyavannais werd Fay toebedeeld. Callas was de eerste heks in de lijn van Mavlachariz. Morwena was de stammoeder van de lijn van Lavanxcelle. Arachnes lijn werd Gamousaille gedoopt. Er werd een Kring van Ouderen opgericht, die bestond uit de zeven oudste heksen in de familie, waaronder de familieoudste. Hoe de inhoud en verdeling van taken precies in elkaar zit is geheim, maar vandaag de dag werkt de familie nog steeds op dezelfde manier.


De opstand van 1640 | Aceline Morgain

Toen Arachne in 1639 overleed liet zij slechts een dochter achter: Aceline Morgain. Na het overlijden van haar moeder begon Aceline met het verzaken van haar ambachtelijke plichten. Acelines opvattingen kwamen na verloop van tijd steeds minder overeen met de visie van de rest van de familie. Ze werd zelfs ui de  Kring van Ouderen gezet. Daardoor werd haar invloed op de gang van zaken steeds kleiner. Het gevolg was dat Aceline zich gedwarsboomd voelde; ze ging de andere familietakken als bedreiging zien. Uiteindelijk bracht dit haar tot het sluiten van een pact met een gevaarlijke demon: een kavoyuk. Ze gebruikte deze demon om iedereen die haar in de weg stond een kopje kleiner te maken. Twaalf heksen, waaronder Fay, werden hier het slachtoffer van. Ook enkele kinderen werden gedood.

Uiteindelijk, nadat er vijf jaar op haar gejaagd was, werd Aceline gevonden en opgesloten. De toenmalige  Kring van Ouderen heeft Aceline onder barbaarse omstandigheden gevangen gehouden tot haar weerstand brak. Toen vertelde ze hoe ze de demon aan zich gebonden had. Nadat ze haar verhaal had gedaan, kreeg Aceline de doodstraf. Voor zover bekend had Aceline geen kinderen en is de lijn van Gamousaille met haar dood uitgestorven.


Familiestructuur heden

Vandaag de dag bestaat de Morgainfamilie uit de stamlijnen Koyavannais, Lavanxcelle en Mavlachariz. Zij gebruiken net als vroeger de eerste letter van de voornaam om aan te duiden in welke stamlijn een heks geboren is.

De familie wordt geleid door de familieoudste, die wordt bijgestaan door de twee oudste heksen van elke stamlijn. Zij vormen tezamen de Kring van Ouderen. De huidige familieoudste is Celeste Morgain, een jongere zuster van Cat Morgains overleden grootmoeder.


Levensdemonen

Zoals eerder genoemd, is iedere heks verbonden met twee levensdemonen: de sphere en de morfu. Omdat deze demonen levensgevaarlijk zijn, is het een heks pas na haar inwijding op 18-jarige leeftijd toegestaan haar demonen op te roepen. De verbintenis met de sphere en morfu wordt tijden de inwijding bezegeld middels een ingewikkeld inwijdingsritueel.

Wanneer een heks sterft, sterven haar demonen. Wanneer de demonen van een heks sterven, sterft de heks.


Geheimhouding

Om ervoor te zorgen dat hun familiegeheimen bewaard blijven, mag de erfheks geen langdurige liefdesrelatie aangaan met een man of vrouw buiten de familie. Alle dochters binnen de familie hebben daardoor een andere vader, meestal een man met wie de moeder een one night stand heeft gehad. Erfheksen kennen hun vaders dus niet.

Cat Morgain heeft de familieregels met voeten getreden door met Radu Lupescu te trouwen en is daar ernstig voor berispt.


Opleiding 

Volgens de familietraditie begint elke erfheks op jonge leeftijd aan een intensieve opleiding. Alle kennis wordt mondeling van moeder op dochter overgedragen. Erfheksen schrijven niets op, omdat de kans op uitlekken daarmee drastisch verkleind wordt.

 • De opleiding begint als een erfheks zes jaar oud is. Elke avond moest zij een Latijnse plantennaam leren en onthouden hoe het plantje eruitzag. In het weekend moest zij een uur per dag werken in de kruidentuin.
 • Nog voor haar negende verjaardag heeft de jonge erfheks geleerd hoe ze zalf, olie en tinctuur kan maken.
 • Op haar tiende kent ze de Latijnse namen van meer dan duizend plantensoorten uit haar hoofd.
 • Op haar twaalfde krijgt ze toegang tot de occulte sagen, waarin uitgebreide kennis van magie is verweven.
 • Op haar zeventiende krijgt ze de tekens van haar demonen en leert ze daarmee omgaan.
 • Op haar achttiende wordt ze ingewijd en ontvangt ze haar eigen symbool.

Rechtspraak – Tribunaal

De familie werkt vanuit de overtuiging dat de familiewetten boven de wetten van het land gaan. Zij heeft eigen regels en wetten en maakt gebruik van een eigen rechtbank: het tribunaal. Het tribunaal bestaat steeds uit andere heksen: degenen die op dat moment het meest geschikt zijn om een oordeel te vellen. Het tribunaal heeft bij zware vergrijpen de macht om over leven of dood te beslissen.


Begrafenissen

In de Morgainfamilie is rood de kleur van de dood en deze kleur speelt bij het overlijden van een familielid een belangrijke rol. De rouwkamer wordt met roodtinten ingericht en iedereen wordt geacht in het rood te verschijnen. Voorafgaand aan de teraardebestelling wordt een nachtwake gehouden, waarbij geheime rituelen rondom de overledene worden uitgevoerd. Begrafenissen vinden altijd om 12 uur ’s nachts in besloten kring plaats. De dode wordt in een rode lijkwade gewikkeld en met het gezicht omlaag begraven.


Het hoofdkwartier van de familie in Larocce

Het Morgain landgoed, dat al eeuwenlang in bezit is van de familie, staat in de stad Larocce en wordt bewoond door de familieoudste. Alle belangrijke familiebijeenkomsten vinden hier plaats, zorgvuldig afgeschermd voor de buitenwereld. Onder het huis bevindt zich een natuurlijk gewelf, iets wat je vanaf de buitenkant niet kunt zien. Ook is er een gevangenis, de tombe, die doet denken aan een middeleeuwse kerker. Na het overlijden van de familieoudste wordt het huis geërfd door haar opvolgster: de heks die op dat moment de (familie)oudste is. Toen Carice Morgain, Cat Morgains oma familieoudste was, heeft Cat lange tijd in het landhuis gewoond.


Het stamboomboek

De enige familie-informatie die op schrift is gesteld is de stamboom. De familieoudste houdt het stamboomboek bij. De stamboom begint bij Famacia Morgain en eindigt bij de op dit moment nog levende familieleden.

Portretten

Klik hier om de portretten van een aantal erfheksen uit de Morgainfamilie te bekijken.Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.