Moroi

moroi - vampier

Moroi -tentakel

Een moroi is een vampier die van zijn menselijke gedaante in een wolf kan veranderen en terug.

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Regeneratie
 3. Bloeddorst
 4. Trance
 5. Gedaantewisselingen
 6. Mensengedaante
 7. Wolvengedaante
 8. Hoe je moroi wordt
 9. Het doden van een moroi
 10. Volksgeloof weerlegd
 11. Roemeens volksgeloof
 12. Moroii in Maanmysteries

Algemeen

 • De eerste zeven jaar van zijn bestaan is de moroi overgevoelig voor zonlicht. Deze overgevoeligheid verdwijnt geleidelijk, ook als de moroi gedurende deze periode niet in contact komt met zonlicht.
 • De moroi is onvruchtbaar en kan geen ziekten krijgen of overbrengen op anderen.
 • De moroi heeft een extreem goed ontwikkeld gehoor en reukvermogen.
 • De moroi heeft nachtzicht, waarbij hij de omgeving in blauw- en paarstinten waarneemt. Hij heeft spiegelende ogen (zoals een nachtdier) en glasachtige nagels.
 • De moroi kan zich sneller bewegen dan een mens.
 • De moroi is 3 tot 5 keer sterker dan een volwassen menselijke man.
 • Zowel mannen als vrouwen kunnen moroi worden.

Regeneratie

Raakt een moroi gewond, dan geneest hij sneller dan een mens, echter niet binnen vijf minuten. Het helen van een botbreuk duurt bijvoorbeeld ca. een week. Voorwaarde voor een snelle genezing is dat de moroi zich kan voeden. Lukt dat niet, dan gaat hij in trance (zie: bloeddorst) en genezen zijn verwondingen juist langzamer dan bij een mens.


Bloeddorst

Een moroi kan vloeibare voedingsmiddelen tot zich nemen, maar hij heeft menselijk bloed nodig om te overleven. Vast voedsel verteren kan hij niet, dit wordt door zijn lichaam afgestoten (braken).
De moroi neemt (mensen)bloed tot zich via tentakels in de pols. De tentakels worden op de huid van de prooi geplaatst, recht boven een ader, waarna het bloed wordt opgezogen. De prooi ervaart een intens gevoel van genot. De tentakels laten geen sporen achter op de huid. Nadat de moroi zich gevoed heeft, trekken de tentakels zich terug in de polsen en zijn ze niet zichtbaar.
De moroi kan er bewust voor kiezen om vlak na het voeden een stof uit te scheiden die de voorgaande 30 tot 45 minuten uit het geheugen van de prooi wist. De prooi valt hierdoor flauw en blijft maximaal 15 minuten buiten kennis.

Door zich te voeden met mensenbloed houdt de moroi zijn lichaamstemperatuur op peil. Na het voeden stijgt de lichaamstemperatuur tot ongeveer 41 graden. Met het afkoelen van het bloed, een proces dat door de lichaamsfuncties van de moroi vertraagd wordt, neemt de temperatuur van het lichaam weer af. Omgevingsfactoren spelen daarin geen rol. Een goed gevoede moroi heeft het daardoor nooit koud.
Wanneer de lichaamstemperatuur van de moroi is gedaald tot ca. 30 graden, dan moet de moroi zich voeden. Een daling tot onder 25 graden, heeft tot gevolg dat de moroi begint te beven. Daling onder 15 graden veroorzaakt een drastische inperking van het denkvermogen, met als consequentie dat de moroi het doden van een prooi niet langer schuwt.

Trance

Verliest de moroi veel bloed, of zakt de lichaamstemperatuur door een tekort aan voedsel tot onder de 10 graden, dan raakt de moroi in een zeer diepe trance. Dit is een rusttoestand, waarin de ademhaling stilligt en het lichaam ongevoelig is. Het hart slaat eens per etmaal en de vitale organen liggen stil. Horen en ruiken is wel mogelijk. De moroi kan in deze toestand tientallen jaren overleven. De moroi ontwaakt als hij intraveneus (mensen)bloed toegediend krijgt. Bij uiterste concentratie is het mogelijk door wilskracht te ontwaken, maar dit is bijzonder moeilijk.


Gedaantewisselingen

Een moroi heeft een menselijk voorkomen, maar hij of zij kan in een wolf veranderen. Gedaantewisselingen vinden plaats onder invloed van wilskracht; zon- en maanstand hebben er geen invloed op. Het proces is zeer pijnlijk en duurt 10-30 seconden.


Mensengedaante

 • De moroi voedt zich meestal in mensengedaante.
 • Tijdens seksueel contact neemt hij of zij een kleine hoeveelheid bloed van de partner tot zich.
 • Een moroi kan mensen met zijn blik gevangen houden en naar zich toe lokken.

Wolvengedaante

 • De moroi heeft het eigen gedrag in wolvengedaante volledig onder controle.
 • De moroi kan in wolvengedaante simpele gebaren begrijpen, maar geen gesproken taal verstaan of spreken zoals een mens.
 • Bij extreme schrik of angst kan het gebeuren dat een moroi vanuit een reflex zijn wolvengedaante aanneemt.

Hoe je moroi wordt

 • Door uitwisseling van bloed met een moroi. Nadat dit is gebeurd sterft de mens of weerwolf en wekt de moroi de gestorvene middels beademing op uit de dood.
 • Een weerwolf die door een ander van het leven wordt beroofd herrijst na drie dagen als moroi. Het daadwerkelijk wakker worden kan bij verwondingen langer duren: tot enkele weken of zelfs maanden.

Het doden van een moroi

Volgens een eeuwenoud boek dat door het magische genootschap Spirite Noptii is samengesteld, is onthoofding is de enige manier om een moroi te doden.


Volksgeloof weerlegd

Een moroi…

 • is niet gevoelig voor knoflook en ondervindt geen schade door contact met een kruis of wijwater,
 • kan zich zonder problemen op heilige grond begeven,
 • heeft niet, zoals vaak gedacht wordt, de onbedwingbare neiging dingen te tellen, zoals bijvoorbeeld rijstkorrels of bonen,
 • heeft een schaduw en spiegelbeeld,
 • heeft geen puntige hoektanden,
 • kan op eigen kracht stromend water oversteken,
 • kan zonder uitnodiging een huis binnenkomen,
 • kan niet worden gedood door een houten staak in zijn hart te steken,
 • Mensen die zijn gedoopt kunnen moroi worden, ongedoopte mensen ook.

Roemeens volksgeloof

In Roemenië wordt het woord vampier nauwelijks gebruikt. Men spreekt hier over een moroi als zijnde een geest of zombie. Men gelooft niet dat de vampier een demon is die een lichaam bezit. Men gaat ervan uit dat het lichaam van de moroi niet vergaat, doordat de ziel na het sterven niet in de hemel of hel terechtgekomen is.
In oude legenden zijn de moroi duivelse nachtvogels. Ze vliegen slechts bij het vallen van de nacht en voeden zich met bloed en mensenvlees, vaak van hun eigen overleden verwanten. Vooral het hart wordt vaak gegeten. Ook wordt geloofd dat sommige vampiers niet (enkel) op bloed uit zijn, maar op de levenskracht van hun slachtoffers. Bloed wordt gezien als vervoermiddel van de ziel. Moroii beschermen hun nog levende verwanten.
In Transsylvanië gelooft men dat zondaars, moordenaars, heksen en tovenaars, kinderen die geboren worden met tanden en ongedoopte kinderen vampiers kunnen worden. Ook de zevende zoon van een zevende zoon is gedoemd vampier te worden.


Moroii in Maanmysteries

moroi vampier

Radu Lupescu

moroi vampier

Mila Hrutka

moroi vampier

Dumitru Lupescu

moroi vampier

Florian Savu


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.