Polyamorie

polyamoriePolyamorie staat voor ‘meervoudige liefde’. Het is een manier van leven waarbij men openstaat voor het hebben van meer dan één liefdesrelatie op hetzelfde moment.

Inhoud

 1. Het woord polyamorie
 2. Over polyamorie
 3. Vormen van polyamorie
 4. Het verschil tussen polyamorie en swingen
 5. Het verschil tussen polyamorie en polygamie
 6. Openheid en afspraken
 7. Het verschil tussen polyamorie en monogamie
 8. Externe links

Het woord polyamorie

Het woord polyamorie is een samenstelling van twee woorden: poly (Grieks), wat veel of meer betekent en amor (Latijns) wat liefde betekent.


Over polyamorie

Binnen relaties is er ruimte voor seksualiteit, op voorwaarde dat dit in alle open- en eerlijkheid tussen alle partners gebeurt. Ofwel, alle betrokkenen stemmen in met deze relatievorm en er zijn geen dubbele agenda’s. Er worden meestal duidelijke afspraken gemaakt over hoe partners met elkaar omgaan t.a.v. de relatie. Intimiteit is een belangrijk onderdeel van deze relatievorm.


Vormen van polyamorie

Er zijn vele vormen van polyamorie. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Een exclusieve relatie van drie of meer personen. Er is in dit geval een langdurige relatie, waarbij geen anderen dan de partners binnen de relatie betrokken zijn en waarin men binnen de relatie trouw is aan elkaar.
 • Het hebben van een gelijkwaardige  driehoeksrelatie.
 • Een liefdesrelatie tussen twee of meer personen, waarbij men buiten de vaste liefdesrelatie, onafhankelijk van elkaar en met medeweten en instemming van de vaste partner(s), liefdesrelaties met derden aangaat.
 • Een liefdesrelatie tussen twee of meer personen, waarbij men buiten de vaste liefdesrelatie, samen liefdesrelaties met derden aangaat.

Het verschil tussen polyamorie en swingen

Bij swingen ontmoeten stellen elkaar meestal voornamelijk voor seks of intieme vriendschappen; het ontstaan van liefdesrelaties wordt onder swingers vaak als bedreigend gezien.

Bij polyamorie worden liefdesrelaties van de partner juist niet als bedreigend ervaren. Seks kan een onderdeel zijn van deze relatievorm, maar is geen voorwaarde.


Het verschil tussen polyamorie en polygamie

Polygamie is het aangaan van een huwelijk met meerdere partners.

Polyamorie behelst uitsluitend de relatievorm; er komt niet per se een huwelijk aan te pas.


Openheid en afspraken

Vreemdgaan wordt binnen polyamorueze relaties vaak sterk afgekeurd en veroordeeld. Van alle partners wordt verwacht dat zij zich aan de onderling gemaakte afspraken houden en dat men geen dingen doet achter de rug van de ander(en).

Het maken van afspraken waar iedere partner binnen de relatie zich in kan vinden is dan ook erg belangrijk. Mensen kunnen immers veel verschillende meningen hebben over hoe een polyamoreuze relatie eruit zou moeten zien. Zonder duidelijkheid over wat men van elkaar verwacht is de kans dat een relatie stukloopt groot.


Verschillen tussen polyamorie en monogamie

Monogame mensen (die slechts één partner hebben en/of willen) zien het meestal als een bedreiging als hun partner een andere relatie zoekt; ze zijn bang dat de band met kun partner daardoor zal verzwakken of zelfs stukgaan. Er kan jaloezie ontstaan.

Polyamore mensen zien de partner(s) van hun partners niet als een bedreiging voor henzelf, maar als een aanvulling op het leven van hun partner. De waarden respect, eerlijkheid, communicatie en onderhandelen zijn hierbij belangrijk. Partners gaan ervan uit dat liefde niet vermindert door het delen met anderen.


Externe links

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.