Stamlijnen Morgain erfheksen

stamlijnen morgain erfheksenDe Stamlijnen van de Morgain erfheksen zijn ontstaan in 1636, toen de familie zich om praktische redenen beter ging organiseren. In totaal kent de Morgainfamilie vier stamlijnen, Mavlachariz, Koyavannais, Lavanxcelle en Gamousaille, waarvan de laatste voor zover bekend is uitgestorven. In het stamlijnboek dat door de familieoudste wordt bijgehouden, zijn alle stamlijnen opgetekend.

Inhoud

  1. De stamlijnsplitsing van 1636
  2. Naamgeving
  3. De lijn van Koyavannais
  4. De lijn van Mavlachariz
  5. De lijn van Lavanxcelle
  6. De lijn van Gamousaille

De stamlijnsplitsing van 1636

Toen de eerste erfheks, Famacia Morgain, in 1636 overleed, besloten haar vier dochters de familie te splitsen in stamlijnen. De splitsing was bedoeld om de occulte taken binnen de familie in banen te leiden. De inhoud van deze taken is strikt geheim. Om de eenheid binnen de familie te bewaren werd naast de stamlijnen een bestuur opgericht, de Kring van Ouderen, waar elke stamlijn deel van uitmaakte.


Naamgeving

De leden van elke stamlijn zijn vandaag de dag nog te herkennen aan de eerste letter van hun voornaam.

  • Fay Morgain was de eerste erfheks in de lijn van Koyavannais. Al haar nakomelingen hebben een voornaam die met de letter begint.
  • Callas Morgain was de eerste in de lijn van Mavlachariz. Haar nakomelingen hebben een voornaam met de letter C.
  • Morwena Morgain was de stammoeder van de lijn van Lavanxcelle. Daar werd de M de eerste letter van de voornaam.
  • Arachne Morgains stamlijn werd Gamousaille gedoopt. Haar nakomelingen hadden een naam die met de letter A begon.

De lijn van Koyavannais

De lijn van Koyavannais bestaat op dit moment (2017) uit 14 erfheksen.


De lijn van Mavlachariz

De lijn van Mavlachariz bestaat op dit moment (2017) uit 17 erfheksen.


De lijn van Lavanxcelle

De lijn van Lavanxcelle bestaat op dit moment (2017) uit 18 erfheksen.


De lijn van Gamousaille

De lijn van Gamousaille is voor zover bekend uitgestorven in 1645.


 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.