Strigoi

De strigoi of strigoiaca (vrouwelijke vorm) is een  vampiersoort. De strigoi kan niet in een wolf veranderen.

Een mens kan alleen strigoi worden door moedwillige besmetting door een strigoi.

Strigoii behoren tot de Copiii Dracului (duivelskinderen).

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Regeneratie
 3. Bloeddorst
 4. Mensengedaante
 5. Illusies
 6. Hoe je strigoi wordt
 7. Het doden van een strigoi
 8. Volksgeloof weerlegd
 9. Roemeens volksgeloof
 10. Strigoii in Maanmysteries

Algemeen

 • De strigoi is steriel en kan geen ziekten krijgen of overbrengen op anderen.
 • De strigoi heeft nachtzicht, waarbij hij de omgeving in blauw- en paarstinten waarneemt.
 • De strigoi heeft een extreem goed ontwikkeld gehoor en reukvermogen.
 • De strigoi kan geen vast voedsel verteren en leeft op menselijk bloed.
 • De eerste zeven jaar is de strigoi overgevoelig voor zonlicht. Deze overgevoeligheid verdwijnt geleidelijk, ook als de strigoi gedurende deze periode geen contact heeft met zonlicht.
 • Het speeksel van een strigoi is giftig, zelfs voor een moroi, al zal de moroi er niet door sterven.
 • De strigoi is 3 tot 5 keer sterker dan een volwassen menselijke man.
 • Een strigoi kan illusies opwekken en je een vertekend beeld van de werkelijkheid voorspiegelen. Een strigoi die daar zeer bedreven in is kan de gedaante van een ander aannemen (illusie) en zichzelf onzichtbaar maken.
 • De strigoi kan het geheugen van een mens lezen door het puntje van de tong in een ader te steken. Dit vergt veel zelfbeheersing omdat de smaak van bloed de bloeddorst van de strigoi aanwakkert. De kans is dan ook groot dat de strigoi degene wiens geheugen hij gelezen heeft na afloop doodt.
 • De strigoi heeft twee harten.
 • De vrouwelijke strigoi (strigoaica) is machtiger dan een mannelijke strigoi. Zij kan huwelijken kapotmaken, oogsten laten mislukken, zorgen dat vee geen melk meer geeft en boter en melk laten bederven.

Regeneratie

Een strigoi voelt geen pijn. Raakt een strigoi gewond, dan geneest hij sneller dan een mens, echter niet binnen vijf minuten. Het helen van een botbreuk duurt bijvoorbeeld ca. een week. Voorwaarde voor een snelle genezing is dat de strigoi zich kan voeden. Lukt dat niet, dan gaat hij in trance (zie: bloeddorst) en genezen zijn verwondingen juist langzamer dan bij een mens.


Bloeddorst

Een strigoi heeft een holle tong en jaagt om te doden. Tijdens het voeden en bij opwinding (woede of seks) wordt de tong ca. 30 cm lang en krijgt deze een naaldvorm. De handen veranderen in klauwen met lange nagels.

De strigoi steekt zijn tong met geweld in de borstkas van de prooi en drinkt direct uit het hart. Hierbij wordt de prooi volledig leeggezogen.

Als een strigoi zich niet op tijd kan voeden gaat hij in trance. Dit is een rusttoestand, waarbij de ademhaling stilligt en het lichaam ongevoelig is. Het hart slaat eens per etmaal en de vitale organen liggen stil. Horen en ruiken is wel mogelijk. De strigoi kan in deze toestand tientallen jaren overleven.


Mensengedaante

De strigoi lijkt qua uiterlijk precies op een mens, alleen heeft de strigoi een wat verlopen voorkomen.


Illusies

Een strigoi kan niet van gedaante wisselen, wel kan hij of zij illusies creëren, die derden een vertekend beeld van de werkelijkheid voorspiegelen.


Hoe je strigoi wordt

 • Door uitwisseling van bloed tussen een strigoi en een mens/weerwolf, waarna de mens/weerwolf sterft en de strigoi de mens/weerwolf middels beademing uit de dood opwekt.
 • Een weerwolf die zichzelf van het leven berooft verrijst als strigoi.

Het doden van een strigoi

Je kunt een strigoi doden door zijn twee harten te verwijderen.

Om ervoor te zorgen dat de harten niet teruggroeien moeten de verwijderde harten worden doorboord met scherpe voorwerpen (bijvoorbeeld lange spijkers) en vervolgens verbrand. De as moest worden uitgestrooid in een rivier. De oren, ogen en neus  en borstkas van de strigoi worden volgestopt met as, waarna de strigoi met het gezicht omlaag in een graf wordt gelegd en bedekt met doornige takken. Tenslotte wordt het graf dichtgegooid met aarde.

De strigoi blijft in leven tot de harten verwijderd zijn. Worden de bovenstaande aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan de strigoi na enige tijd opnieuw uit de dood herrijzen.


Volksgeloof weerlegd

Een strigoi…

 • is niet gevoelig voor knoflook,
 • ondervindt geen schade door contact met een kruis of wijwater,
 • kan zich zonder gevaar op heilige grond begeven,
 • heeft niet, zoals vaak gedacht wordt, de onbedwingbare neiging dingen te tellen, zoals bijvoorbeeld rijstkorrels of bonen,
 • heeft een schaduw en spiegelbeeld,
 • heeft geen puntige hoektanden,
 • kan op eigen kracht stromend water oversteken,
 • kan zonder uitnodiging een huis binnenkomen,
 • kan niet worden gedood door een houten staak in zijn hart te steken,
 • Mensen die zijn gedoopt kunnen strigoi worden, mensen die niet zijn gedoopt ook.

Roemeens volksgeloof

Volgens de Roemeense folklore word je strigoi als je zelfmoord hebt gepleegd. Een heks kan strigoi worden door middel van magie.

In oude legenden komt de ondode strigoi naar zijn voormalige huis, waar hij poltergeistverschijnselen veroorzaakt. Ook eet hij van het eten van de familie. De strigoi zou in staat zijn de gedaante van dieren aan te nemen. Ook zijn er legenden bekend waarin de strigoi zich als knappe jongeman tussen mensen begeeft en een of meerdere meisjes tot zijn slachtoffer maakt.

Een strigoi drinkt bloed direct uit het hart. Ook zuigt hij de levenskracht van het slachtoffer op via diens neus en/of mond. Men gelooft dat een strigoi die zeven jaar ‘dood’ is, zich zonder problemen zowel overdag als ‘s nachts tussen mensen kan vertonen zonder op te vallen. Men gelooft dat een strigoi twee harten heeft. Een hart gebruikt hij om de levenskracht van zijn slachtoffers in op te slaan. Dit hart spuwt bloed uit als er een staak doorheen wordt gedreven.

Een Strigoi kan de dromen van een sterveling binnengaan en daarbij de energie van de sterveling overnemen. Strigoii jagen soms in groepen.

Een vrouwelijke strigoi, een strigoaica, kan oogsten laten mislukken, melk en boter laten bederven, zorgen dat een koe geen melk meer geeft en huwelijken verstoren.

In Transsylvanië wordt geloofd dat zondaars, moordenaars, heksen en tovenaars, kinderen die geboren worden met tanden en ongedoopte kinderen vampiers kunnen worden. Ook de zevende zoon van een zevende zoon is gedoemd vampier te worden.


Strigoii in Maanmysteries

Gheorge Vidar

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.